Renhållning på liv och död

Bild:
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om renhållningens historia i det svenska samhället. Det var när avfall blev en fråga om överlevnad som städerna i Sverige började ordna för en omfattande renhållning. Före 1800-talets mitt sågs knappast köksavfall och latrin som ett problem – möjligen klagade man på stanken...

4
Average: 4 (1 vote)