Så byggdes Stockholm 4: Industristaden 1860-1905

Av: Murmestare Embetet i Stockholm |
Tid:
9:06
|
|
          

Så byggdes Stockholm är en serie med 7 korta filmer som visar Sveriges huvudstads utveckling från senmedeltid till nutid. Filmerna är producerade av Murmestare Embetet i Stockholm i samarbete med Stockholms Stadsmuseum samt med stöd av Stockholms Stads Brandförsäkringskontor.

4.333335
Average: 4.3 (3 votes)