Prästerna ville inte försvenskas

          

Artikel i tidningen Populär Historia som handlar om försvenskningen av Skåne och kyrkans roll i det hela. Försvenskningen av kyrkan i 1680-talets Skåne stötte på både motstånd och protest. Prästernas olydnad mot myndigheternas påtryckningar har studerats av Stig Alenäs, teol dr i kyrkohistoria. Han menar att kyrkans män medvetet förhalade integreringen...

3
Average: 3 (1 vote)