Nyliberaism

          

På webbsidan Marknadskraften.com kan du läsa artiklar i olika ämnen ur nyliberal synvinkel. Nyliberalismen eftersträvar ett samhälle med individuell frihet, kapitalistisk ekonomi, fri invandring och begränsad statsmakt. I grunden är nyliberalismen ett återupplivande och en vidareutveckling av den klassiska, frihetliga liberalismen, med företrädare som bl.a. John Locke och Adam Smith…

2
Average: 2 (2 votes)