Filosofiska rummet : Liberalismen

Av: Filosofiska rummet |
Tid:
42:00
|
          

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program (ca 42 min) ur Filosofiska rummet som handlar om liberalismen. Många partier, kanske de flesta, kan kallas just liberala eller socialliberala. Idéhistoriskt handlar liberalismen om att individen ska vara fri att bestämma över sig själv, sitt liv och sin egendom och bara begränsas av andra människors lika rättigheter. Men här finns också stora skillnader mellan den klassiska liberalismen och mer moderna grenar som exempelvis socialliberalism...

4
Average: 4 (1 vote)