Politiska ideologier, del 1

Av: Anders Larsson |
Tid:
9:12
|
YouTube
          

Föreläsning (9:12 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om de tre stora ideologierna: liberalism, konservatism och socialism. Här presenteras även en några nyckelbegrepp som hör till ämnet om ideologier. Filmen riktar sig i första hand till gymnasiet.

4.57143
Average: 4.6 (7 votes)