Kontrollen av svensk vapenexport

          

ISP, Inspektionen för strategiska produkter, är den statliga myndighet som kontrollerar Sveriges export av försvarsmateriel och andra s.k. strategiska produkter.

3
Average: 3 (1 vote)