Industriella revolutionen, del 2

Av: Peter Johannesson |
Tid:
10:04
|
YouTube
          

Andra delen av (10:04) SO-läraren Peter Johannessons föreläsning om den industriella revolutionen. Här berättas om 1800-talets förbättrade och nya kommunikationer och andra tekniska och ekonomiska följder i den industriella revolutionens kölvatten. OBS! Extra bild- och textstöd till föreläsningen hittar du på Prezi.com.

5
Average: 5 (3 votes)