Historisk statistik

          

På Statistiska Centralbyråns sidor finns massor av historisk statistik av olika slag. Här hittar du fakta om Sveriges befolkningsutveckling från 1700-talet och framåt, svenska städers befolkningtillväxt, ekonomisk statistik av olika slag, valstatistik från andra halvan av 1800-talet och framåt, statistik om inflationen i Sverige, det svenska näringslivets utveckling, samt om mycket annat.

4
Average: 4 (1 vote)