Frihetstiden 1719-1772

          

Artikel i Wikipedia som behandlar frihetstiden som är en benämning på epoken i Sveriges historia mellan 1719 och 1772. Anledningen till att denna period kallas frihetstiden är att det kungliga enväldet upphävdes genom lag år 1719. Det är alltså frihet från enväldesmonarki som avses…

4
Average: 4 (1 vote)