Terrorism - rötter, orsaker och åtgärder

          

Ett studiematerial där terrorism - förr och idag - diskuteras ur olika perspektiv. Terrorismen är vår tids stora fasa, det vi fruktar mest och just därför kanske är beredda att bekämpa med medel som vi annars tycker är diskutabla. Men går det att bekämpa terrorism med bibehållen respekt för rättssäkerhet och för mänskliga rättigheter, och hur i så fall?

5
Average: 5 (1 vote)