Sverige under 1800-talet

          

På Hans Högmans hemsida berättas kortfattat om Sverige under 1800-talet. Sverige förlorar Finland men erövrar istället Norge från Danmark. Under 1800-talets mitt startar också industrialiseringen i Sverige. Det gamla bondesverige förändras i grunden. Nya samhällen växer upp och en industriarbetarklass växer fram. År 1900 arbetar nästan var tredje löntagare i industrin…

3
Average: 3 (1 vote)