Orsaker till Sveriges ingripande i trettioåriga kriget

          

Artikel i tidningen Populär Historia där det resoneras kring frågan varför Sveriges gick med i trettioåriga kriget. Det står helt klart, att Sveriges ingripande 1630 i det krig som sedan 12 år rasade inom det tyskromerska kejsarriket är en viktig händelse inte bara i vår egen utan också i Europas historia…

2.75
Average: 2.8 (4 votes)