Religionernas uppkomst och utbredning genom historien

Av: Maps of War |
History of Religion
          

Digital animerad karta som visar världsreligionernas uppkomst och spridning i världen från 3000 f.Kr fram till idag.

3.80645
Average: 3.8 (31 votes)