Migration och urbanisering

Av: Mikael Bruér |
Tid:
16:52
|
|
          

Genomgång (16:52 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om urbanisering och migration samt sambandet däremellan.

3
Average: 3 (2 votes)