Geografibegrepp om befolkning och befolknigsutveckling

Tid:
2:51
|

Genomgång (2:51 min) där SO-läraren Mikael Larsson kortfattat går igenom några begrepp som har att göra med "befolkning": demografi, befolkning, befolkningsexplosion, befolkningsutveckling, familjeplanering, migration, emigration, immigration, påtvingad immigration, flyktingar, klimatflyktingar, nativitet, mortalitet, urbanisering, tätbygd och glesbygd.

Senast uppdaterad: 10 mars 2019
Publicerad: 10 mars 2019

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Befolkningsutveckling och befolkningsfördelning

Om befolkningsutvecklingen ur ett historiskt och nutida perspektiv. Här berörs även hur befolkningen är fördelad i...

Migration, urbanisering och städer

Om migration och dess bakomliggande orsaker samt drivkrafterna bakom urbanisering och vilka konsekvenser förflyttningen...

Relaterade taggar

Befolkningsfrågor

De som studerar befolkningsfrågor kallas för demografer. Demografi eller befolkningslära som det...

Flipped Classroom

Flipped Classroom eller "flippat klassrum" är en pedagogisk modell där läraren använder digitala...

Dokumentär och film

Film som historieberättande medium är en populär underhållningskälla, men fungerar också bra i...