Befolkning och resurser - viktiga begrepp (kulturgeografi)

Av: Daniel Johansson |
Tid:
7:34
|
|
YouTube
          

Genomgång (7:34 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega går igenom några viktiga begrepp som berör arbetsområdet "befolkning och resurser" (geografi och samhällskunskap). Här förklaras följande begrepp: tätbefolkat, glesbefolkat, befolkning, storstad, tjänst, råvara, förädla, industri, turism, bördig jord samt skörd.

4.666665
Average: 4.7 (6 votes)