Luther och reformationen

          

Faktatext på sajten Katolik.nu där du kan läsa kortfattat om Martin Luther och reformationen. Reformationen är den term som sammanfattar det historiska skede då en del av Europa övergick från katolicism till protestantism. Detta var en lång och utdragen process som har sin bakgrund i en söndring och försvagning av den katolska kyrkan som märktes redan på 1200-talet och som slutligen på 1500-talet splittrade den kristna religionen i flera Europeiska länder...

Kategorier: Taggar:
5
Average: 5 (1 vote)