Krigets lagar

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om krigets lagar. I princip utgörs krigets lagar av en samling internationella konventioner tillkomna för att reglera krig och andra väpnade konflikter...

3
Average: 3 (1 vote)