Från feodalism till nationalstat - Europas nya stormakter

Bild:
          

Avsnitt på Historia 2 där du kan läsa om feodalsystemets uppluckring i slutet av medeltiden och de europeiska nationalstaternas framväxt under perioden 1500-1750. Webbsidan drivs av gymnasieläraren Joakim Wendell.

4.333335
Average: 4.3 (3 votes)