Försvarsmakten

          

Försvarsmakten är en myndighet som styrs av Sveriges riksdag och regering som t.ex. stiftar lagar och fastställer vilken budget försvaret ska ha. På Försvarsmaktens webbsida kan du läsa om armén, marinen, flygvapnet m.m. På sidan berättas också om svensk försvarspolitik och om det svenska försvarets pågående insatser i världen.

4
Average: 4 (1 vote)