Forntidens högkulturer, del 3 av 8: Flodkulturerna 3

Av: Mik Ran |
Tid:
14:51
|
|
YouTube
          

Genomgång (14:51 min) om flodkulturer, del 3. Här berättas bl.a. om skriftens uppkomst och utveckling med fokus på Mesopotamien. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

4.333335
Average: 4.3 (3 votes)