Forntidens högkulturer, del 2 av 8: Flodkulturerna 2

Av: Mik Ran |
Tid:
14:57
|
|
YouTube
          

Genomgång (14:57 min) om flodkulturer, del 2. Här berättas bl.a. om religion, stadsstater, kungar, skatter och skriftsystemets utveckling. Fokus ligger på Mesopotamien. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

4
Average: 4 (4 votes)