EU:s arbete med mänskliga rättigheter

          

Faktasida på EU:s webbportal där du ges en översikt över EU:s arbete med mänskliga rättigheter. EU bygger på värderingar som människovärde, frihet, demokrati, jämlikhet, rättstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna. De finns inskrivna i EU-fördragen och har förankrats ytterligare genom stadgan om de grundläggande rättigheterna...

3
Average: 3 (1 vote)