Europeiska unionens historia

Bild:
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i EU:s historia från bildandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen 1952 till Lissabonfördragets ratificering under 2008.

4
Average: 4 (1 vote)