Det stora äventyret. Pengarna, kulturen och Ostindiska kompaniet

Bild:
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Ostindiska kompaniet och dess betydelse för svensk kultur. 1700-talet var ett sekel präglat av ekonomisk och kulturell blomstring. Inte minst gällde det Ostindiska kompaniet som bidrog till att Sverige blev en del av stora världen…

4
Average: 4 (1 vote)