Att delta i samhället - demokratiska rättigheter och skyldigheter

Av: Mikael Bruér |
Tid:
13:18
|
|
YouTube
          

Genomgång (13:18 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om demokrati och diktatur.

3
Average: 3 (2 votes)