Skilsmässan från Finland - ett långt farväl

          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om vad som hände med den finländska delen av den svenska armén efter finska kriget. Efter att Sverige förlorat Finland 1809 avvecklades den finländska delen av krigsmakten. Men alla soldater och officerare återvände inte till det nya storfurstendömet i öst...

Kategorier: Taggar:
3
Average: 3 (1 vote)