Rysslands historia

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Rysslands historia ur olika perspektiv. Rysslands historia präglas i stor utsträckning av dess geografi, främst med avseende till dess storlek, som gett upphov till stora avstånd, och även dess till stor del ogynnsamma klimat…

Kategorier: Taggar:
4
Average: 4 (1 vote)