Översikt över Sveriges 1900-talshistoria

Av: Joakim Wendell |
Tid:
45:46
|
YouTube
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (45:46 min) där historieläraren Joakim Wendell ger en sammanfattning av Sveriges politiska historia under 1900-talet. Här berörs bl.a. socialdemokraternas dominans inom politiken, Sveriges neutralitet och folkhemmets uppgång och nedmontering.

5
Average: 5 (1 vote)