Lag och rätt : Den svenska rättsstaten, rättegång och olika straff

Av: Mikael Friberg |
Tid:
12:40
|
|
          

Genomgång (12:40 min) där SO-läraren Mikael Friberg går igenom lag och rätt. Här berättas bl.a. om: rättsstaten Sverige, olika straff (påföljder), brottstatistik samt hur en rättegång går till.

3
Average: 3 (2 votes)