Krig

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om krig ur olika perspektiv. Här berättas om krig som nödvärn, rättsmedel, orsaker till krig, neutralitet m.m.

4
Average: 4 (1 vote)