Klimatfaktorer

Av: Tobias Kjellström |
Tid:
9:31
|
|
          

Genomgång (9:31 min) av läraren Tobias Kjellström som berättar om klimatfaktorerna: avstånd till ekvatorn, höjd över havet, vindar och havsströmmar, avstånd till hav (inlandsklimat, kustklimat).

3.666665
Average: 3.7 (3 votes)