Industrialiseringens förutsättningar

Av: Mattias Nylander |
Tid:
5:34
|
|
          

Kort genomgång (5:34 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar om orsakerna till den industriella revolutionen och den fortsatta industrialiseringen.

4
Average: 4 (3 votes)