Hansan - en mäktig handelssammanslutning

          

Handelns historia om Hansan. Här kan du läsa kortfattat om Hansans historia, verksamhet och dess betydelse för medeltidens Europa. Centrum för Näringslivshistoria har producerat materialet.

4
Average: 4 (1 vote)