Gustav Vasas fogdar - centralmaktens förlängda arm

          

Akademisk artikel (PDF-format) i Historisk tidskrift där du kan läsa om kungen, fogdarna och riket -  lokalförvaltning och statsbyggande under tidig Vasatid.

5
Average: 5 (1 vote)