Forntidens högkulturer, del 4 av 8: Egypten 1

Av: Mik Ran |
Tid:
14:57
|
|
YouTube
          

Genomgång (14:57 min) om forntidens Egypten, del 1. Här berättas bl.a. om skriftsystem, floden Nilens betydelse, farao, gudar och religion. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

3.333335
Average: 3.3 (6 votes)