Sveriges hållning mot Tyskland efter kriget

          

Avsnitt ur Vetenskapsradion Historia (15 min) där historikern Johan Östling berättar om Sveriges hållning mot Tyskland efter kriget. Hur förändrades Sverige efter andra världskriget? Hur tacklade politiker, kulturpersonligheter och intellektuella det faktum att Sveriges månghundraåriga förbindelser med Tyskland nu helt brutits?- Allt som ansågs tyskt förkastades...

4
Average: 4 (1 vote)