Amerikanska revolutionen - bakgrund, förlopp och följder

Bild:
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om amerikanska frihetskriget och revolutionen. Amerikanska revolutionen var det händelseförlopp under andra hälften av 1700-talet som ledde till att de tretton kolonierna på Nordamerikas östkust uppnådde självständighet från Brittiska imperiet och kom att utgöra Amerikas förenta stater...

4.42857
Average: 4.4 (7 votes)