Älvräddarna

          

Älvräddarnas hemsida beskriver arbetet i Sverige som syftar till att motarbeta vattenkraftverkens skadliga effekter. Här kan du hitta argument mot en utbyggd vattenkraft och kampanjer mot detta i Sverige.

3
Average: 3 (1 vote)