SO-frågor och svar med bedömning

Lära sig av elevexempel

Ett av de bästa sätten att hjälpa elever att förstå sin egen inlärningsprocess är att låta dem få tillgång till andra elevers svar (inklusive omdöme) på SO-frågor.

Vårt mål är att här på SO-rummet skapa Sveriges största databas för både SO-lärare och elever med elevexempel inom SO-ämnena.

Syftet är att genom elevexempel med tillhörande kommentarer (förklaring) och bedömning hjälpa elever att förstå skillnaden mellan enkla översiktliga resonemang och välutvecklade nyanserade resonemang.

Vi behöver din hjälp

För att kunna skapa en databas med elevexempel behöver vi hjälp av dig som är SO-lärare (eller ämneslärare inom hi/re/sh eller ge).

När vi fått tillgång till en tillräcklig mängd elevexempel kommer vi att skapa en databas för SO-lärare och elever här på SO-rummet.

Mejla in dina elevexempel till: anna.kohler@so-rummet.se