Vittring - en yttre kraft

Bild:
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om olika typer av vittring som slipar ner och påverkar jordskorpans utseende. Passa också på och läs den relaterade

artikeln om erosion

.


4
Average: 4 (2 votes)