Ursprungsfolkens religioner

Av: Eva Kleveholt |
Tid:
3:44
|
|
YouTube
          

Genomgång där mellanstadieläraren Eva Kleveholt berättar kortfattat (3:44 min) om naturreligion med fokus på samisk religion.

2.333335
Average: 2.3 (6 votes)