Svensk-norska unionen

Bild:
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om unionen mellan Sverige och Norge mellan åren 1814-1905. Unionen var en kompromiss mellan å ena sidan de norska självständighetssträvandena, uttryckta genom Eidsvollsgrundlagen, och å andra sidan Sveriges anspråk på Norge som en ersättning för det förlorade Finland och det till Danmark avträdda Svenska Pommern…

4
Average: 4 (2 votes)