Skapelsemyter och andra myter

          

På idéhistorikern Stefan Stenudds hemsida kan du läsa om myter och skapelseberättelser ur olika religioner. Stefan Stenudd är framför allt nyfiken på att spåra generella mönster i mänskligt tänkande, oavsett kultur och tidevarv, såsom de kommer till uttryck i föreställningar om hur världen kan ha tagit sin början.

2
Average: 2 (2 votes)