Sala silvergruvas historia

Artikel i tidningen Populär Historia där Bob Engelbertsson berättar om Sala silvergruvas historia. Sala silvergruva går som en följetong genom Sveriges historia i mer än fyra århundraden. Silverfyndigheterna upptäcktes troligen någon gång i slutet av 1400-talet - kanske ännu tidigare. Gruvan finns omnämnd i ett biskopsbrev från 1511. Under glansperioden på 1530- och 1540-talen gav Sala silvergruva 3 000–4 000 kilo silver årligen...

Senast uppdaterad: 8 februari 2019
Publicerad: 19 oktober 2011

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M

Vattenkvarnar och vattenhjul

Vattenhjulet drivs runt av strömmande vatten. Genom att sätta en axel på hjulet kan den roterande...

L

Östersjön - Sveriges viktigaste vattenväg

Från Helsingborg till Haparanda har Sverige kust mot Östersjön. Till Östersjön gränsar våra...

M

Kemins historia

Under 1700-talet växte den moderna kemin fram. Men kemins historia började egentligen långt innan...

S

Bergsbruk och skogsbruk i 1700-talets Sverige

Bergsbruk var en näring som vid 1700-talets mitt stod för 75 procent av Sveriges export. Viktigast...

L

Propagandans historia

Att styra människors åsikter brukar vi kalla propaganda. Propaganda kommer av ett latinskt ord som...

M

Sveriges första spionnät

Några veckor före jul 1620 kom rapporter från kontinenten: Kejsarens trupper, ledda av fältherren...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

Nya tidens vetenskapliga och tekniska utveckling och kommunikationer.

Relaterade taggar

Arbetsliv

Arbetet har alltid varit centralt för många människor, både som vardagsverksamhet och som livsstil...