Sala silvergruvas historia

Artikel i tidningen Populär Historia där Bob Engelbertsson berättar om Sala silvergruvas historia. Sala silvergruva går som en följetong genom Sveriges historia i mer än fyra århundraden. Silverfyndigheterna upptäcktes troligen någon gång i slutet av 1400-talet - kanske ännu tidigare. Gruvan finns omnämnd i ett biskopsbrev från 1511. Under glansperioden på 1530- och 1540-talen gav Sala silvergruva 3 000–4 000 kilo silver årligen...

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 19 oktober 2011

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

L
Copernicus världsbild

En ny världsbild - den heliocentriska

Alla har väl funderat över hur universum egentligen är uppbyggt. Tar det slut någonstans? Vad...

SO-rummet bok
M

Vattenkvarnar och vattenhjul

Vattenhjulet drivs runt av strömmande vatten. Genom att sätta en axel på hjulet kan den roterande...

L

Östersjön - Sveriges viktigaste vattenväg

Från Helsingborg till Haparanda har Sverige kust mot Östersjön. Till Östersjön gränsar våra...

M

Kemins historia

Under 1700-talet växte den moderna kemin fram. Men kemins historia började egentligen långt innan...

S

Bergsbruk och skogsbruk i 1700-talets Sverige

Bergsbruk var en näring som vid 1700-talets mitt stod för 75 procent av Sveriges export. Viktigast...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

Nya tidens vetenskapliga och tekniska utveckling och kommunikationer.

Relaterade taggar

Hi
mekanisk verkstad

Arbetsliv

Arbetet har alltid varit centralt för många människor, både som vardagsverksamhet och som livsstil...