Politisk strid om indelta soldater

          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där det resoneras kring indelningsverkets funktionsduglighet i krigstid och fredstid.

3
Average: 3 (1 vote)