Pigornas hårda liv

          

Artikel i tidningen Populär Historia som skildrar pigornas liv i det gamla bondesamhället. Att sköta ett hushåll under förindustriell tid var ingen enkel sak. För att klara försörjningen krävdes att såväl husfru som tjänstefolk var fullt sysselsatta dygnets alla ljusa timmar, ja mer än så...

3
Average: 3 (1 vote)