Perspektiv på renässansen - kunskapslyftet

Bild:
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om renässansen. Senare delen av 1400-talet utgör på flera sätt en vattendelare i vår historia. Medeltiden med sina ballader och hjältesagor var ännu levande, samtidigt som en ny tid höll på att bryta in. Europa krympte från att ha varit ”världen” till att bara bli en bit av den. Nationalstaterna föddes och kartorna ritades om…

3
Average: 3 (1 vote)