Om Bibeln

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Bibeln ur olika perspektiv. Bibeln är en samling av böcker (antalet varierar beroende på Bibelkanon) vars skrifter tillkommit, från cirka 900 f.Kr. och framåt, och som utgör de kristnas heliga skrift. Moderna översättningar har uppemot 1200 kapitel...

Kategorier:
4
Average: 4 (1 vote)